Lidt om os

KejserenDE STØRSTE FESTSPIL OG MUSICALTEATRE ER GÅET SAMMEN I MUSICAL FORUM.

Den 1. januar 2007 så Danmarkskortet på mange måder helt anderledes ud. Her trådte de nye kommunesammenlægninger i kraft, og de gamle amter blev afløst af store regioner. Og helt nye tider er startet. Nye fællesskaber etableres og nye måder at tænke på fostres.

Og således har de største festspil – og musicalteatre i Region Syddanmark nu også valgt at tænke. De 7 spil, der nu går sammen i det nye Musical Forum - er Varde Sommerspil, Odense Musical Teater, Frøbjerg Festspil, H.C. Andersen Festspillene, Kolding Festspil, Nyborg Voldspil og Vejle Musical Teater. Kort tid efter stiftelsen, meldte Palsgaard Sommerspil sig ind. Nyeste medlem af Musical Forums netværk er Vilhelmsborg Festspil.

I foråret 2006 var spillene samlet til et slags ”stiftende møde”, hvor de ydre rammer for et samarbejde blev lagt. Og den 27. november blev der så afholdt ”stiftende generalforsamling” i Musical Forum, og som den første formand blev enstemmig valgt Søren Wiilsbøll, der er formand for Odense Musical Teater, og i øvrigt hovedinitiativtager til det nye fællesskab.

Nogle af spillene har eksisteret i mange år, og andre er forholdsvis nye. Fælles for dem alle er at de arbejder med musicalteater på et højt og professionelt plan, og det er netop disse fælles træk, der har skabt grobund for det spændende samarbejde.

Tanken med det nye samarbejde er både at skabe et fælles netværk, i forhold til hinanden, men også i dette styrkede fællesskab at opnå endnu større gennemslagskraft, både i forhold til publikum, men også i en vis grad i forhold til de nye beslutningstagere, der kommer til at præge kulturen i den kommende Region Syddanmark. Netværket kan i høj grad bruges til udveksling af gode erfaringer indenfor de enkelte spil. Der bliver bl.a. tale om at nedsætte såkaldte ”erfaringsgrupper”, lån af kulisser, rekvisitter, kostumer m.v. hos hinanden, ligesom spillene hver især kan drage nytte af hinandens ekspertiser indenfor eks. markedsføring o.lign.

De ni festspil har årligt besøg af ca. 170.000 tilskuere.

Kejseren fra H.C. Andersen Festspil-
lenes “Svinedrengen” 2006

 

Et netværk bestående af:
Dronning Dorothea Teatret, Frøbjerg Festspil, H.C. Andersen Festspillene, Mastodonterne, Nordfynsspillene, Nyborg Voldspil, Palsgaard Sommerspil, 7-kanten, Vejle Musical Teater og Vilhelmsborg Festspil